Opći uvijeti

UVJETI KORIŠTENJA I OPĆE ODREDBE KORIŠTENJA INTERNET TRGOVINE

Ovim se Uvjetima korištenja internetskih stranica uređuje korištenje internetske stranice www. kop-trade-electronic.hr  te korištenje usluge internetske trgovine

Kupac-korisnik  označava svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa internetskim stranicama za kupnju proizvoda na internetskim stranicama www.kop-trade-electronic.hr

Da biste koristili usluge naše internet trgovine morate biti punoljetni, imati najmanje 18 godina te kao kupac  snosite odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje.
Usluga internetske trgovine je usluga koja omogućuje kupcima  kupnju proizvoda i usluga putem internetske stranica www.kop-trade-electronic.hr – u vlasništvu Pružatelja usluge trg. društva Kop-trade electronic d.o.o. OIB 93114526559

Pristupom Internetskim stranicama i njihovim korištenjem, svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja Internetskih stranica i usluga koje se putem iste pružaju. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za Opće uvjete, molimo da nam se obratite na e-mail adresu:

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Kupac-korisnik se obvezuje da neće:

 • koristiti Internetsku stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima u RH;
 • unositi na Internetsku stranicu ili distribuirati putem Internetske stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internetskoj stranici;
 • koristiti Internetsku stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
 • koristiti Internetsku stranicu za predstavljanje u cilju vlastite promocije;
 • koristiti Internetsku stranicu za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
 • unositi ili distribuirati putem Internetske stranice bilo kakav nelegalan software i viruse
 • objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati informacije za koje zna ili mora znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
 • obavljati bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
 • prenositi ili distribuirati bilo kakav nelegalan sadržaj;
 • objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati osobne podatke trećih osoba;
 • reklamirati se ili tražiti od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristiti informacije dobivene iz sadržaja na Internetskoj stranici za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njihovog dopuštenja te objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
 • objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internetskoj stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Pružatelja usluge ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije sadržani na ovoj Internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe Korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja ove Internetske stranice, Korisnik prihvaća sve rizike koji proizlaze iz njihova korištenja te prihvaća koristiti sadržaj Internetske stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Pružatelj usluge se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana za korištenje Internetske stranice ili za bilo koje radnje Korisnika tijekom uporabe ili zlouporabe sadržaja Internetske stranice te za bilo kakvu štetu koja može biti prouzročena Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internetske stranice.
Internetska stranica može sadržavati dokumente, podatke, informacije, kao i veze (”linkove”) do drugih internetskih stranica, kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Pružatelj usluge nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničavajući se, na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicam kreiranima od strane trećih osoba i zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica.
Pružatelj usluge zadržava pravo da bez najave izmijeni sadržaj Internetske stranice, ukine Internetsku stranicu ili ograniči pristup internetskoj stranici te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja. Pružatelj usluge neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Internetske stranice zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
Pružatelj usluge zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.
Pružatelj usluge zadržava pravo da IP adresama (Korisnicima), s kojih se izvršavaju radnje protivne ovim Općim uvjetima, spriječi pristup Internetskoj stranici i s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prije pristupa određenim sadržajima, korisnici će biti obvezni dati Pružatelju usluga svoje osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje internetskih stranica.
 Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, naziv tvrtke ukoliko je potreban R1 račun, e-mail adresa, kontakt telefon i sl.).Trg.društvo Kop-trade electronic  d.o.o. kao pružatelj usluge  koristi  Vaše osobne podatke  na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje svojih  zakonskih obveza.Molimo vas, pročitajte ove Opće uvjete kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od vas i kako koristimo te podatke.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu
Smatra se da označavanjem odgovarajuće kućice na internetskim stranicama Korisnik pristaje na postupak prikupljanja, korištenja, obrade i prenošenja osobnih podataka potrebnih za korištenje internetskih stranica, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 • suglasnost da društvo Kop-trade electronic  d.o.o. može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati predane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da navedene podatke može davati trećim osobama isključivo u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Korisnika i Pružatelja usluge, kao i sprječavanja eventualnih zlouporaba;

Pružatelj usluge će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno, i to za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima..Nakon isteka tog vremena, osobne podatke će uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.
Pružatelj usluge neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim u slučaju nemogućnosti isporuke ili naplate robe.
Pružatelj usluge će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu razinu administrativne, tehničke i fizičke zaštitu, kako bi se onemogućio neovlašteni pristup, korištenje, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojemu mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.
Pružatelj usluga će omogućiti Korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
Ukoliko Korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka, upućuje ih se da kontaktiraju Pružatelja usluga.
Korisnik jamči da su podatci koje je priložio potpuni i točni.

KORIŠTENJE USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

Usluga internetske trgovine je dostupna isključivo  punoljetnim i poslovno sposobnim Korisnicima, što potvrđuju unošenjem vlastitih osobnih podataka.
Kupnjom kao gost-Korisnik potvrđuje:

 • da je upoznat s Općim uvjetima te da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na usluge internetske trgovine;
 • potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
 • da društvu Kop-trade electronic  d.o.o. daje izričitu suglasnost u tome da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati predane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija obveznih Zakonom

Narudžba i kupnja proizvoda se izvršava elektronskim putem i to pritiskom na  tipke “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u Korisnikovu košaricu. Proizvod se smatra naručenim u trenutku kada Korisnik završi cijeli proces narudžbe.Na registriranu adresu elektroničke pošte primit će poruku  sa e-pošte  kojom će Pružatelj usluge potvrditi da je narudžba zaprimljena.
Ukoliko Pružatelj usluge nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Korisnika te ga o tome obavijestiti. Korisniku će se ponuditi mogućnost otkazivanja narudžbe i povrata uplaćenog iznosa ili zamjene proizvoda nekim drugim, po njegovom izboru.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA

Cijene proizvoda izražene su u eurima (€) (i kunama (kn)) i uključuju pdv.
Pružatelj usluge može odrediti određene popuste na kupnju putem internetske trgovine koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje. Navedeni popusti se neće odnositi na proizvode čija je cijena već označena kao snižena.
Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde plaćanja, o čemu će Pružatelj usluga obavijestiti Korisnika .
U slučaju tehničke greške koja bi mogla utjecati na prikazanu cijenu, opis ili dostupnost naručenog proizvoda, Pružatelj usluge zadržava pravo da ne isporuči naručeni proizvod i o tome će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Korisnika. Ukoliko je Korisnik unaprijed platio za naručeni proizvod, plaćeni iznos će mu biti vraćen u roku od 5(pet) radnih  dana.
Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja za naručeni proizvod.
Pri odabiru određenog proizvoda, Korisnik se može kontaktirati putem naznačene  adrese elektroničke pošte.

NAČINI PLAĆANJA PROIZVODA  

Nakon narudžbe, Korisnik će putem elektronske pošte primiti ponudu koja će uključivati sve potrebne podatke za plaćanje i dostavu proizvoda.
Korisnik može platiti naručene proizvode na sljedeće načine, pri čemu vrstu plaćanja izabire u trenutku kada će to od njih biti zatraženo na Internetskoj stranici:

 • uplatom na žiro račun Pružatelja usluge;.
 • pouzećem ili
 • kreditnim karticama kartičarskih kuća s kojima Pružatelj usluge surađuje

KUPNJA KARTICAMA JEDNOKRATNO

 • MasterCard, Maestro, Visa (Privredna banka Zagreb)
 • MasterCard, Maestro, Visa, Diners (Erste banka)
 • MasterCard, Maestro, Visa (Zagrebačka banka)

KUPNJA KARTICAMA NA RATE
*Minimalni iznos za kupovinu na rate je 66,36 €

 • Maestro, Visa do 6 rata (Privredna banka Zagreb)
 • Diners do 6 rata (Erste banka)
 • MasterCard, Maestro, Visa do 12 rata (Zagrebačka banka)

IZJAVA O SIGURNOSTI

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu.

DOSTAVA 

Dostava proizvoda moguća je unutar područja Republike Hrvatske  te je posebno naznačena prilikom kupnje i iznosi 3,98 €. Dostava se vrši putem kurirske službe te nakon što Pružatelj usluge evidentira plaćanje po narudžbi, otprema i dostava narudžbe bit će izvršena u krajnjem roku od 5 radnih dana.
Pružatelj usluge nije odgovoran za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan na navedenoj adresi za dostavu.
Pružatelj usluge nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih brodarskim uslugama, višu silu, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju kurirske službe.

Ukoliko isporuka kupljenog proizvoda nije moguća na adresi koju je Korisnik naznačio, zbog toga što se Korisnik  u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo Korisnik.

Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku. Potpisom računa/otpremnice, potvrđuje da je prilikom preuzimanja pošiljke izvršio njezin pregled i nema prigovora na stanje u kojemu mu je uručena. Ukoliko je paket vidljivo oštećen, može na to ukazati djelatniku kurirske službe/poštanskog ureda i odbiti primitak te o tome obavijestiti Pružatelja usluge.
Ukoliko Korisnik ne preuzme naručeni proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Pružatelj usluge zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAT  KUPLJENOG PROIZVODA OD STRANE KORISNIKA-POTROŠAČA SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA TE POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA OD STRANE KORISNIKA

Korisnik-potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok  započinje teći od dana kada je Korisniku-potrošaču, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
Korisnik-potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na stranicama internetske trgovine.
Pružatelj usluga će, bez odgađanja, dostaviti Korisniku-potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.
Iskoristi li Korisnik-potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Pružatelj usluga će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Korisnika-potrošača da raskida ugovor sukladno gore navedenim odredbama ovog članka, vratiti Korisnik-potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.
Iznimno, Pružatelj usluga nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat izričitog izbora vrste prijevoza Korisnika-potrošača koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Pružatelj usluga.
Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da proizvod koji Korisnik-potrošač vraća sam preuzme, Pružatelj usluga mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen, odnosno, nakon što mu Korisnik-potrošač dostavi dokaz da je proizvod poslao natrag Pružatelju usluga, ako bi o tome Pružatelj usluga bio obaviješten prije primitka proizvoda.
Pružatelj usluga mora izvršiti povrat plaćenoga na temelju ugovora služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Korisnik-potrošač prilikom plaćanja osim ako Korisnik-potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Korisnik-potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
Osim ako je Pružatelj usluga ponudio da proizvod koji Korisnik-potrošač vraća sam preuzme, Korisnik-potrošač mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno odredbama ovog članka, obavijestio Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor.
Smatra se da je Korisnik-potrošač izvršio svoju obvezu povrata proizvoda na vrijeme ako, prije isteka roka od 14 dana od kada je, sukladno odredbama ovog članka, obavijestio Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor, pošalje proizvod ili ga preda Pružatelju usluga, odnosno osobi koju je Pružatelj usluga ovlastio da primi proizvod.
Korisnik-potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata proizvoda.
Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, proizvod u trenutku sklapanja ugovora bio dostavljen Korisniku-potrošaču u njegov dom, Pružatelj usluga mora preuzeti proizvod na svoj trošak ako proizvod, zbog njegove prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 74. Zakona o zaštiti potrošača. Cjelovite informacije vezane uz pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.
Proizvodi ili grupe proizvoda koje Korisnik vraća moraju biti nekorišteni, kompletni u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenimm dijelovima, na adresu Pružatelja usluge navedenoj na internetskim stranicama trgovine.
Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te Korisnik nije primio naručeni proizvod, već drugi, dužan je o tome obavijestiti Pružatelja usluge. U tom slučaju, Korisnik će vratiti krivo isporučeni proizvod na trošak Pružatelja usluge, a isti će isporučiti naručeni proizvod u roku od 5 dana ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog, krivo isporučenog proizvoda.
Ukoliko Korisnik nije primio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 14 kalendarskih dana od dana predviđenog primitka naručenog proizvoda putem kontakata objavljenih na Internetskim stranicama. Pružatelj usluge  je dužan utvrditi što se dogodilo sa pošiljkom i obavijestiti Korisnika o daljnjem slijedu rješavanja reklamacije.
 

ODGOVORNOST PRUŽATELJA USLUGA

Pružatelj usluga odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.
 

PRIGOVORI KORISNIKA-POTROŠAČA

Korisniku-potrošaču omogućeno je podnošenje prigovora putem pošte na adresu trg.društva ili elektroničke pošte  na koji je Pružatelj usluga dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

OSTALI UVJETI

Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja Internet shop usluge.
Na korištenje usluge internetske trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje usluga internet trgovina .
Na odnos između Korisnika i Pružatelja usluge primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Bjelovaru.

KOLAČIĆI (Cookies)

Pružatelj usluge zadržava pravo pohranjivanja Vaših kolačića (cookies).
Kolačići (cookies) predstavljaju skup podataka koji služe kao Vaš anonimni i individualni identifikator, na način da ga Internet stranice koju posjećujete, šalje vašem pregledniku. Kada pristupite Internetskoj stranici, na Vaš uređaj primate i pohranjujete informacije o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili stranicama).
Kolačići (cookies) ne sadrže Vaše osobne podatke, već omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno koristili prilikom Vaših pristupa našim stranicama. Našim kolačićima (cookies)  koji će se nalaziti na Vašem uređaju ne može pristupiti druga Internet stranica. Pružatelj usluge statistički prati posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o marketinškoj uspješnosti svojih stranica, pritom koristeći uslugu treće strane – Google Analytics-a.
Detaljne informacije usluga treće strane dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Pružatelj usluge koristi kolačiće (cookies) u svrhu marketinškog promicanja proizvoda tvrtke kao i zbog daljnjeg poboljšanja usluge za svoje korisnike.
Ukoliko želite zabraniti primanje kolačića (cookies) Internetske stranice postavke Vašeg uređaja možete podesiti tako da u izborniku svog preglednika pod naslovom Alati/Opcije (Tools/Options) izaberete tu mogućnost.
Korištenjem Internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja navedene Internet stranice.

IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na Internetskoj stranici. Nastavljanjem pristupa Internetskoj stranici ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Pružatelj usluge Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i Internetsku stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem nje pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.
Vaša je dužnost i obveza koristiti Internetsku stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Pružatelj usluge ima pravo u svakom trenutku izvršiti kontrolu sadržaja Internetske stranice kako bi osigurao poštivanje ovih općih uvjeta i pozitivnih propisa.
Za korištenje Usluge internetske trgovine važeći su Opći uvjeti koji su na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.
Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici Kop-trade-electronic.hr te Korisnik ima mogućnost i  pohraniti ih  ili ispisati.