Prigovori

Vaše komentare, pohvale ili prigovore možete poslati:
elektroničkom poštom na adresu: ili
običnom poštom na adresu: Kop-trade electronic d.o.o., Ivana Mažuranića 3, 48350 Đurđevac.

Odgovor na pisani prigovor možete očekivati u zakonski predviđenom roku od 15 dana