Baterije za satove

Dugmaste baterije
Litijske baterije
Alkalne baterije
Punjive baterije